Proč se zúčastnit Akčních dnů proti špinavému pojištění – 2. díl

Proč se zúčastnit Akčních dnů proti špinavému pojištění

2. díl: Tlak na pojišťovny zabírá

V 2. díle blogu jsme původně chtěli na příkladech ze zahraničí ukázat, že informační a protestní kampaně zaměřené na pojišťovny mají reálnou moc uhelným firmám jejich podnikání ztížit, nebo dokonce zastavit již rozjeté uhelné projekty. A že pokud uhelné firmě vypoví spolupráci opravdu významné a silné pojišťovny, je obtížné a drahé je nahradit.

Toto téma si necháme na příště.

Minulý týden totiž přinesl tři důležité události. Dvě z nich přímo ukazují, že i kampaň ZASTAVME ŠPINAVÉ PRACHY už přináší výsledky. A třetí, že vše je propojené – tlak na pojišťovny totiž přispěl i ke komplikaci provozu uhelných dolů za našimi hranicemi.

„Zelenání“ klimatické politiky pojišťovny Kooperativa

Pojišťovna VIG (Vienna Insurance Group), mateřská společnost Kooperativy, zveřejnila aktualizaci své klimatické politiky. I její nová verze stanoví odlišná pravidla pro země, které mají nebo nemají strategii pro ukončení využívání energetického uhlí. V zemích bez strategie (což je i ČR) ale musí „uhelné“ firmy předložit do konce roku 2021 důvěryhodný plán na ukončení svého uhelného businessu, jinak má být jejich pojištění při nejbližší příležitosti ukončeno.

Společnosti typu Sev.en Energy, ČEZ nebo EPH žádný plán nemají – je očividné, že budou těžit a spalovat uhlí tak dlouho, jak to bude možné a výhodné.

Požadujme proto od Kooperativy jasné prohlášení, jak nová pravidla aplikuje na spolupráci se Sev.en Energy, ČEZ a EPH. 

ČEZ pod tlakem

Skupina ČEZ, ústy svého generálního ředitele přiznala, že je pod velkým tlakem finančních institucí, které jí tlačí k rychlejšímu konci výroby elektřiny z uhlí. Mezi argumenty uvedla i neochotu pojišťoven dále pojišťovat uhelnou část businessu a rychlý růst pojistných sazeb.

Bohužel, zbytek vystoupení bylo „lakování na zeleno“. ČEZ chce být vnímán jako progresivní firma, investující do obnovitelných zdrojů energie, zároveň ale plánuje udržovat provoz vybraných uhelných elektráren tak dlouho, jak to půjde.

Požadujeme po pojišťovnách, aby plán ČEZu odmítly, dokud nebude chtít skončit s uhlím do roku 2030 v souladu s doporučením vědců.

Posun v kauze Turów

Evropský soud ve sporu České republiky a Polska nařídil jako předběžné opatření zastavit těžbu v uhelném dole Turów. Spor se vede o legálnost prodloužení povolení k provozu Turówa o dalších šest let a narušení práv obyvatel českého pohraničí, neboť důl leží u hranic a odvádí podzemní vodu. K tomu se přidalo vyjádření Evropské komise, že polský region Bogatynia, kde se Turów nachází, zřejmě ztratí nárok na podporu z Fondu spravedlivé transformace, určeného na pomoc regionům ukončujícím těžbu uhlí.

Jak to souvisí s naší kampaní? Důl a elektrárnu Turów provozuje firma PGE, která se těší ochraně polských politiků. Podobné ochraně se na české straně těší firmy ČEZ, Sev.en Energy nebo EPH. Česká republika sice v případě Turów na Polsko podala žalobu, ale stalo se tak až pod tlakem neziskových organizací a občanského sektoru!!!

Na obou stranách hranice je zkrátka vidět stejná nechuť politiků uhlí řešit. Dalším pojítkem je to, že ČEZ, PGE a další zmíněné firmy byly dlouhá léta klienty stejných bank a pojišťoven, které ve střední Evropě působí. Tlak na pojišťovnu Generali přispěl k tomu, že lom Turów má rovněž problém sehnat pojištění, což v součtu s rozhodnutím Evropského soudu přibližuje konec provozu tohoto lomu.

Donuťme naše pojišťovny, aby daly ruce pryč od největších uhelných firem v ČR – pomůžeme tím i klimatickému hnutí a konci uhlí v Polsku. 

Tlak na pojišťovny = rychlejší konec uhlí.

Je ale důležité zapojit ještě více lidí a přenést téma z online prostoru do ulic. Proto připravujeme na 21.-23.6. Akční dny proti špinavému pojištění.

Co můžeš udělat Ty?

– podepiš náš Otevřený dopis pojišťovnám

– napiš nám na email info@spinaveprachy.cz, že se chceš přidat k akčním dnům

– v červnu se přidej k Akčním dnům proti špinavému pojištění.