Otevřený dopis s peticí

Otevřený dopis s peticí

Souhlasíte s našimi požadavky? Připojte svůj podpis:

812 podpisy

Největším českým pojišťovnám (Generali, Allianz a Kooperativa):

vaše společnosti tvrdí, že jim záleží na naší budoucnosti a ochrana klimatu je pro ně prioritou. Je nejvyšší čas, aby podle toho začaly jednat. Udržet přehřívání naší planety pod 1,5° C a zachovat naši Zemi obyvatelnou vyžaduje naléhavé změny ve všech oblastech ekonomiky. Těžba a spalování uhlí musí skončit do konce tohoto desetiletí a místo špinavého fosilního plynu ji potřebujeme nahradit čistými obnovitelnými zdroji. I na vás a vašich rozhodnutí leží odpovědnost za to, aby se to podařilo.

Žádáme vás proto, abyste přijali alespoň tato minimální nezbytná opatření. Pokud to myslíte s ochranou klimatu vážně, měli byste:

Neprodleně přestat pojišťovat nejšpinavější a nejzbytečnější české uhelné elektrárny jako Počerady či Chvaletice a podporovat tak prodlužování jejich životnosti.

Proč?

Tyto zastaralé elektrárny měly být již odstaveny. ČEZ je ale místo uzavření prodal Severní energetické – kontroverzní společnosti, již přes schránkové firmy v daňových rájích vlastní český uhlobaron Pavel Tykač. Ta se nyní snaží vylobbovat pro ně výjimky z limitů znečištění ovzduší toxickými látkami a prodloužit jejich životnost. Právě tyto nejzbytečnější a nejšpinavější elektrárny bychom měli zavřít jako první. Nejen kvůli klimatu, ale i kvůli znečištěnému ovzduší na jehož následky u nás každoročně předčasně zemře víc než deset tisíc lidí.

Zavázat se, že přestanete pojišťovat těžbu a spalování uhlí co nejrychleji. Neprodleně přestat spolupracovat s uhelnými firmami jako Sev.en Energy, EPH či ČEZ, nepředloží-li věrohodné plány, jak skončit s těžbou a spalováním uhlí v souladu s cílem Pařížské dohody zadržet oteplování planety pod 1,5° C, to znamená nejpozději do roku 2030.

Proč?

Máme-li se vyhnout nejhorším důsledkům oteplování, musí těžba uhlí v České republice i dalších vyspělých zemích OECD skončit nejpozději do konce tohoto desetiletí. Uhlí přitom můžeme do roku 2030 zcela nahradit obnovitelnými zdrojí. Jednání firem, které včasnému konci uhlí záměrně brání a sabotují tak snahu o ochranu klimatu je nezodpovědné a neetické. Finanční sektor by jej neměl podporovat.

Zavázat se, že nebudete pojišťovat ani financovat žádné nové fosilní projekty, především v těžbě či spalování fosilního plynu. Žádná nová fosilní infrastruktura není slučitelná s řešením klimatické krize.

Proč?

Uhlí si nemůžeme dovolit nahrazovat špinavým fosilním plynem. Jeho dopady na klima jsou podceňované a další zvyšování jeho spotřeby není slučitelné s udržením oteplení pod 1,5° C. Stávající plynová infrastruktura k přechodu na obnovitelné zdroje stačí. Finanční sektor by měl podporovat řešení klimatické krize, ne prohlubování jejich příčin.

Přečtěte si celý dopis zde.