Praha 6. května – tisková zpráva koalice Zastavme špinavé prachy

Pojišťovny přispívají ke klimatické krizi. Svoláváme akční dny zaměřené na Kooperativu, Generali a Allianz

Praha 6. května – tisková zpráva koalice Zastavme špinavé prachy

Pojišťovny přispívají ke klimatické krizi tím, že udržují při životě uhelný průmysl v České republice. [1] Právě z toho důvodu jsme se rozhodli svolat na 21. – 23. června akční dny zaměřené na pojišťovny, které u nás podporují uhlí i jiná fosilní paliva. K akčním dnům se může připojit každý, kdo chce ve svém městě uspořádat happening, protest či kreativní akci s cílem upozornit na propojení pojišťoven s fosilními palivy.

„Hlavním cílem akčních dnů budou pojišťovny Kooperativa a Generali. Kooperativa má velmi slabou a zastaralou uhelnou politiku, která umožňuje spolupracovat prakticky se všemi uhelnými firmami u nás. Generali pak má nastavenou výjimku ze své politiky, která jim umožňuje pojišťovat uhelné projekty firmy ČEZ. Pokud se máme vyhnout nejhorším dopadům klimatické krize, musí pojišťovny skončit s podporou uhlí co nejdříve. Právě to budeme během akčních dnů požadovat,“ řekla Žofie Hobzíková, mluvčí koalice Zastavme špinavé prachy.

Zástupci a zástupkyně koalice Zastavme špinavé prachy přivítali rozhodnutí pojišťovny Allianz, která se minulý týden rozhodla ukončit ke konci roku pojišťování uhelných elektráren Počerady a Chvaletice. [2] Podobně se pojišťovna na začátku týdne rozhodla zpřísnit svou klimatickou politiku a od roku 2023 přestane spolupracovat s firmami, které vyrábí více než 25 procent elektřiny z uhlí. [3]

„Nový přístup Allianz je určitě krokem dobrým směrem. Nicméně pojišťovna stále plánuje kompletně skončit s pojišťováním uhlí až v roce 2040. Navíc neplánuje omezit pojištování plynových projektů. [4] Allianz nebude naším hlavním terčem, avšak během akčních dnů plánujeme upozornit i na nedostatky její klimatické politiky,” uvedla Stela Joudalová, mluvčí koalice Zastavme špinavé prachy.

Bližší informace k chystaným akčním dnům sledujte na našich sociálních sítích (máme FacebookInstagram i Twitter) a také na našich stránkách www.spinaveprachy.cz, kde je stále možnost podepsat otevřený dopis třem zmíněným pojišťovnám. Pokud se chcete akčních dnů aktivně účastnit, napište nám na náš mail info@spinaveprachy.cz.

Kontakty:
Žofie Hobzíková, Zastavme špinavé prachy, media@spinaveprachy.cz, +420 777 792 878
Stela Joudalová, Zastavme špinavé prachy, media@spinaveprachy.cz, +420 604 313 851