Kooperativa získala cenu pro druhou největší pošpiňovnu. Lidem z koalice Zastavme špinavé prachy vadí, že podporuje přechod z uhlí na plyn

Kooperativa získala cenu pro druhou největší pošpiňovnu. Lidem z koalice Zastavme špinavé prachy vadí, že podporuje přechod z uhlí na plyn

Praha 22. června – tisková zpráva koalice Zastavme špinavé prachy

Téměř dvacet členů a členek koalice Zastavme špinavé prachy dnes slavnostně předalo v sídle pojišťovny Kooperativa cenu za druhé místo v soutěži Pošpiňovna roku. Na místě rozvinuli transparent s nápisem Plyn je most do klimatického pekla. Kromě ceny pojišťovně předali také diplom a oslavu završili slavnostním krájením dortu.

Lidem z koalice Zastavme špinavé prachy vadí, že pojišťovna nemá politiku omezující rozvoj plynu a tudíž bude asistovat energetickým firmám při jejich snaze přejít z uhlí na plyn. Plyn je fosilní palivo, které má sice při spalování o polovinu nižší emise než uhlí, nicméně kvůli únikům metanu při těžbě a transportu je rozdíl mezi uhlím a plynem minimální. Kooperativa rovněž dosud neoznámila, zda přestane pojišťovat uhelné projekty firmy EPH Daniela Křetínského.

„Přechod z uhlí na plyn, který plánuje většina tuzemských energetických firem, je velkým rizikem pro naší budoucnost. Fosilní plyn není most k čisté energetice, ale vede do pekla klimatické krize. Pojišťovny by tomu neměly pomáhat. Dále požadujeme, aby pojišťovny kompletně přestaly spolupracovat s uhelnými firmami, které nechtějí s uhlím skončit do roku 2030. Dokud si pojišťovny neuvědomí svou roli v prohlubování klimatické krize a ohrožování naší budoucnosti, a neudělají jasné kroky vstříc zodpovědné změně, budeme je různými způsoby upozorňovat, že je jejich chování neakceptovatelné,” uvedla Stela Joudalová, mluvčí koalice Zastavme špinavé prachy.

Pražská část protestů vyvrcholí už dnes večer, kdy od 20:00 pořádá koalice Zastavme špinavé prachy slavnostní bál u sídla pojišťovny Generali na Pankráci. Po bálu pak lidé přespí přímo před pojišťovnou. Slavnostní předání ceny Pošpiňovna roku zástupcům pojišťovny Generali proběhne ve středu ráno v 9:10.

Pojišťovny postupně odcházejí od uhlí, což zástupci koalice Zastavme špinavé prachy považují za úspěch celé kampaně a společného tlaku. Nicméně stále mají jejich politiky některé mezery a nedostatky. Koalice Zastavme špinavé prachy proto během Akčních dnů proti špinavému pojištění, které probíhají v těchto dnech po celé České republice, upozorňuje na problematiku financování fosilního průmyslu v době klimatické krize. Podle vědců a vědkyň totiž musí uhlí v zemích OECD skončit do roku 20301, jak se vyjádřila například i česká Akademie věd.2 Navíc podle OSN musíme každoročně snížit produkci a spalování plynu o 3 procenta na celém světě, pokud máme zamezit nejhorším dopadům klimatické krize.3

Kampaň se také snaží upozornit na obavy jednotlivců z řad klientů pojišťoven: Podle průzkumu České klima 2021 si 88% české veřejnosti uvědomuje, že klimatická krize již probíhá a požaduje její řešení4. Jedním z nich může být přesun peněz z fosilních paliv do čisté energie.

“Pojišťovny by měly registrovat zájem klientů o bezpečnou budoucnost. Naše peníze by měly podporovat budoucnost založenou na čistých zdrojích energie, neměly by končit v kapsách majitelů fosilních firem”, řekla Žofie Hobzíková, mluvčí koalice Zastavme špinavé prachy.

Kontakty:

Žofie Hobzíková, Zastavme špinavé prachy, media@spinaveprachy.cz, +420 777 792 878

Stela Joudalová, Zastavme špinavé prachy, media@spinaveprachy.cz, +420 604 313 851

1 https://climateanalytics.org/briefings/coal-phase-out/#:~:text=Global%20coal%20use%20%20in%20electricity,by%202040%20at%20the%20latest

2 https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/komise-pro-zivotni-prostredi-akademie-ved-stanovisko-k-problematice-utlumu-uhli-v-ceske-republice

3 https://www.unep.org/resources/report/production-gap-2020

4 https://humenv.fss.muni.cz/ceskeklima2021