Akční dny proti špinavému pojištění – 21. – 23. června

Pojišťovny Kooperativa, Generali a Allianz přispívají ke klimatické krizi tím, že udržují při životě fosilní průmysl v České republice. Poskytují totiž krytí uhelným i plynovým projektům v České republice. Spalování uhlí a plynu je přitom hlavní příčinou klimatické krize. Abychom se vyhnuli nejhorším dopadům klimatické krize, musíme se uhlí zbavit co nejdříve a nesmíme ho nahradit plynem. A pojišťovny můžou k rychlému konci fosilních paliv výrazně přispět. Stačí, aby přestaly podporovat uhelné a plynové projekty.

Právě z toho důvodu jsme se rozhodli svolat na 21. – 23. června akční dny zaměřené na pojišťovny, které u nás podporují uhlí a plyn. K akčním dnům se může připojit každý, kdo chce ve svém městě uspořádat happening, protest či kreativní akci s cílem upozornit na propojení pojišťoven s fosilními palivy.

Pokud se chcete zapojit do akčních dnů, napište nám na mail info@spinaveprachy.cz

Za hlavní cíl akčních dnů považujeme pojišťovny Kooperativa a Generali. Kooperativa má velmi slabou a zastaralou uhelnou politiku, která umožňuje spolupracovat prakticky se všemi uhelnými firmami u nás. Generali pak má nastavenou výjimku ze své politiky, která jim umožňuje pojišťovat uhelné projekty firmy ČEZ. Pokud se máme vyhnout nejhorším dopadům klimatické krize, musí pojišťovny skončit s podporou uhlí co nejdříve. Právě to budeme během akčních dnů požadovat.

Pojišťovna Allianz se rozhodla ukončit ke konci roku pojišťování uhelných elektráren Počerady a Chvaletice. Navíc zpřísnila svou klimatickou politiku a od roku 2023 přestane spolupracovat s firmami, které vyrábí více než 25 procent elektřiny z uhlí. Nicméně Allianz stále plánuje kompletně skončit s pojišťováním uhlí až v roce 2040. Navíc neplánuje omezit pojišťování plynových projektů. Allianz nepovažujeme za hlavní terč akčních dnů, avšak dává smysl upozornit i na nedostatky její klimatické politiky.

Událost na facebooku