Tisková zpráva koalice Zastavme špinavé prachy – 7. 4. 2021

„Přestaňte pojišťovat uhlí a plyn”, vyzvaly občanské organizace pojišťovny Allianz, Generali a Kooperativa

Tisková zpráva koalice Zastavme špinavé prachy – 7. 4. 2021

Pojišťovny by měly neprodleně přestat pojišťovat nejšpinavější a nejzbytečnější české uhelné elektrárny jako Počerady či Chvaletice, ukončit spolupráci s energetickými firmami, které neplánují ukončit těžbu uhlí nebo výrobu elektřiny z něj do roku 2030 a zavázat se, že nebudou podporovat žádné nové fosilní projekty, především v těžbě či spalování fosilního plynu. S takovými požadavky oslovila nově vzniklá koalice Zastavme špinavé prachy tři tuzemské pojišťovny, které u nás stále podporují uhelné projekty.

Otevřený dopis, který koalice ve středu ráno zaslala vedení pojišťoven Generali, Kooperativa a Allianz, podpořilo devětadvacet občanských organizací zabývajících se ochranou životního prostředí na lokální i celostátní úrovni. [1]

Právě tyto tři pojišťovny sice již přijaly své klimatické závazky a vyloučily podporu novým uhelným projektům, to však samo o sobě nestačí k ukončení podpory uhlí v České republice. Řešením klimatické krize totiž není pouhé ukončení stavby nových uhelných elektráren, především je nutné rychle odstavit ty stávající. Ve vyspělých zemích skupiny OECD, jako je i Česká republika, uhlí musí – a může [2] – skončit nejpozději do roku 2030. [3]

„Zejména nás zaráží vaše podpora prodlužování životnosti těch nejšpinavějších uhelných elektráren, jako jsou Počerady či Chvaletice, a vaše pokračující spolupráce se společnostmi, jako jsou Sev.en Energy Pavla Tykače, EPH Daniela Křetínského či ČEZ, které ani pět let po schválení Pařížské dohody o klimatu nepředložily věrohodné plány, jak své podnikatelské záměry sladit s jejími cíli,” uvádí koalice Zastavme špinavé prachy v otevřeném dopise, který je možné podepsat na stránkách www.spinaveprachy.cz [4]

Koalice požaduje, aby i tyto tři pojišťovny následovaly trend odklonu od uhlí v pojišťovnickém sektoru. V poslední době se k němu přidala například pojišťovna AXA, která ukončila spolupráci s německou uhelnou firmou RWE, [5] nebo zajišťovna Swiss Re, která se zavázala do deseti let přestat uzavírat smluvní zajištění na uhelné projekty. [6]

Důležitá je však také otázka náhrady za uhlí. Zapotřebí je nahradit jej čistými obnovitelnými zdroji, a nikoli podobně špinavým fosilním plynem. [7] Podle studie OSN [8] musíme naopak každoročně snížit produkci a spalování plynu o 3 procenta na celém světě, pokud máme zamezit nejhorším dopadům klimatické krize.

“Během těžby a transportu plynu uniká velké množství metanu, při spalování pak oxid uhličitý. Nemůžeme si dovolit nahradit uhlí jiným fosilním palivem, jehož těžba a spalování je významným zdrojem skleníkových plynů. Pojišťovny by měly při stanovování svých klimatických politik myslet i na to, že plyn je falešným řešením klimatické krize,” řekla mluvčí kampaně Zastavme špinavé prachy Stela Joudalová.

Kontakty:
Stela Joudalová, media@spinaveprachy.cz, +420 736 457 028